Hebreerbrevet 3
NUB

Hebreerbrevet 3

3
Jesus är mäktigare än Mose
1Heliga syskon, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, som vi ju bekänner som vår apostel och överstepräst.
2Han var trogen mot den som hade utsett honom, på samma sätt som Mose var trogen mot Gud i hela Guds hus#3:2 Guds hus är Guds folk. Jfr 4 Mos 12:7. Ordet hus återkommer i grekiskan i v. 3-6.. 3Men Jesus har visat sig mer värd att äras än Mose, på samma sätt som en byggmästare måste äras mer än det hus han har byggt. 4För varje hus har en byggmästare, och Gud är byggmästaren som ligger bakom allt.
5Visst var Mose trogen som tjänare i hela Guds hus, för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6Men Kristus#3:6 Se not till Matt 1:1. är trogen som Son och råder över Guds hus. Och hans hus är vi, om vi bara håller fast vid vår frimodighet och vid hoppet som är vår stolthet.
Varning för otro
7Därför säger den heliga Anden:
”Om ni idag hör hans röst,
8så förhärda inte era hjärtan
som ni gjorde under upproret,
på prövningens dag i öknen
9där era fäder satte mig på prov. De prövade mig
fastän de hade sett mina gärningar 10i fyrtio år.
Därför blev jag förbittrad på detta släkte,
och jag sa: ’De far alltid vilse i sina hjärtan.
De känner inte mina vägar.’
11Därför svor jag i min vrede:
’De ska aldrig komma in i min vila.’ ”#3:11 Se Ps 95:7-11.
12Se därför upp, syskon, så att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta och vänder sig bort från den levande Guden. 13Uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas av syndens lockelser. 14Vi får del av Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid den övertygelse vi hade i början. 15Glöm alltså inte varningen:
”Om ni idag hör hans röst,
så förhärda inte era hjärtan
som under upproret.”
16Men vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror? Jo, det var ju alla de som fick lämna Egypten med Mose som ledare. 17Och vilka var det som Gud sedan var förbittrad på under fyrtio år? Jo, det var samma människor som syndade och blev liggande döda i öknen. 18Och vilka gällde eden han svor: ”De ska inte få komma in i min vila?” Jo, det var dessa som vägrade att lyda. 19Vi ser alltså att det var på grund av sin otro som dessa människor inte fick komma in.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln