2 Korintierbrevet 5:18

2 Korintierbrevet 5:18 NUB

Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst.
NUB: nuBibeln
Dela

2 Korintierbrevet 5:18

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Korintierbrevet 5:18