Brevet till Titus 3:5

Brevet till Titus 3:5 SFB98

frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Brevet till Titus 3:5