Ordspråksboken 3:5

Ordspråksboken 3:5 SFB98

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Ordspråksboken 3:5

Dela