Ordspråksboken 3

3
Vishet och gudsfruktan hör ihop
1Min son, glöm inte min undervisning,
bevara mina bud i ditt hjärta.
2Ty långt liv och många levnadsår
och frid skall de ge dig.
3Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig.
Bind dem om din hals,
skriv dem på ditt hjärtas tavla,
4så skall du finna nåd och få gott förstånd
i Guds och människors ögon.
5Förtrösta på Herren
av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
6Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.
7Håll dig inte själv för vis,
frukta Herren och fly det onda.
8Det skall ge hälsa åt din kropp,
ny styrka åt alla dess ben.
9Ära Herren med dina ägodelar
och ge honom det första av all din gröda.
10Dina lador skall då fyllas av riklig skörd
och dina pressar flöda över av vin.
11Min son, förakta inte Herrens fostran,
förarga dig inte över hans tuktan.
12Ty den Herren älskar tuktar han
liksom en far den son som han har kär.
Vishetens välsignelser
13Lycklig den människa som finner visheten,
den människa som får förstånd.
14Ty det är bättre att få vishet än silver,
den vinst den ger är bättre än guld.
15Den är dyrbarare än pärlor.
Allt härligt du äger går ej upp mot den.
16Långt liv bär den i sin högra hand,
i sin vänstra rikedom och ära.
17Vishetens vägar är ljuvliga,
alla dess stigar är trygga.
18Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den,
de som håller fast vid den må prisas lyckliga.
19Genom visheten har Herren lagt jordens grund,
himlen har han berett med förstånd.
20Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram
och molnen dryper av fukt.
21Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet,
låt dem inte vika från dina ögon.
22De skall ge liv åt din själ
och bli ett smycke för din hals.
23Då skall du vandra trygg på din väg,
din fot skall inte slinta.
24När du lägger dig skall inget förskräcka dig,
och när du lagt dig skall du sova gott.
25Du behöver inte frukta för plötslig skräck,
eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga.
26Ty Herren skall vara din förtröstan,
han skall bevara din fot för snaran.
Gör gott mot din nästa
27Neka inte den behövande din hjälp,
när det står i din makt att ge den.
28Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare,
i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast.
29Tänk inte ut något ont mot din nästa,
när han tror sig bo trygg i din närhet.
30Gräla inte med någon utan orsak,
då han inte har gjort dig något ont.
31Avundas inte den som brukar våld
och välj inte någon av hans vägar.
32Ty Herren avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
33 Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus,
men de rättfärdigas hem välsignar han.
34Bespottare bespottar han,
men de ödmjuka ger han nåd.
35De visa får ära till arvedel,
de dåraktiga får skam.

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy