Uppenbarelseboken 3
SFB15
3
Brevet till Sardes
1 #Upp 1:4, 16. Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes:
Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, men du är död. 2 #Luk 22:32. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud.
3 #Matt 24:42f, 1 Tess 5:2, Upp 2:5, 16:15. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 #Upp 4:4, 6:11, 7:9. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.
5 #2 Mos 32:32f, Ps 69:29, Matt 10:32, Luk 10:20, Upp 13:8, 20:12. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar. 6 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!
Brevet till Filadelfia
7 #Job 12:14, Jes 22:22, Upp 1:18. Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:
Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: 8 #1 Kor 16:9, Upp 2:13. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.
9 #Jes 60:14, Upp 2:9. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. 10 #Luk 21:19. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet#3:10mitt ord om uthållighetAnnan översättning: "ordet om min uthållighet". ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 #1 Kor 9:25, Fil 4:5, Upp 22:7, 12. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.
12 #Gal 2:9, Hebr 12:22, Upp 14:1, 21:2, 22:4. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!
Brevet till Laodicea
14 #2 Kor 1:20, Kol 1:15f, Upp 1:5. Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea:
Så säger han som är Amen#3:14han som är AmenJesus betonade viktiga sanningar med detta ord, som närmast betyder "sant", och förklarade att han är sanningen själv (Joh 14:6)., det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till#3:14upphovet tillAnnan översättning: "härskaren över". Guds skapelse: 15 #Rom 12:11. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 16 #Matt 12:30. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 17 #1 Kor 4:8. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. 18 #Jes 55:1, 1 Petr 1:7, Upp 16:15. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva#3:18guld … kläder … salva Laodicea var en välmående stad berömd för sin rikedom, sitt svarta ylle och sin läkemedelstillverkning. att smörja dina ögon med så att du kan se.
19 #Job 5:17, Ords 3:12, 1 Kor 11:32, Hebr 12:6. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om! 20 #Luk 12:36, Joh 14:21f. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
21 #Matt 19:28, Joh 17:24, 2 Tim 2:12. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron. 22 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015