Matteusevangeliet 11:28

Matteusevangeliet 11:28 SFB15

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Matteusevangeliet 11:28

Dela