Jakobs brev 1:22

Jakobs brev 1:22 SFB15

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Jakobs brev 1:22

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Jakobs brev 1:22