Jakobs brev 1
SFB15
1
Hälsning
1 #Matt 13:55, Joh 7:35, Gal 1:19, 1 Petr 1:1. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de tolv stammarna i förskingringen#1:1de tolv stammarna i förskingringenIsraels folk utspridda bland hednafolken..
Glädje i prövningen
2 #Matt 5:11f, 1 Petr 1:6. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. 3 #Rom 5:3. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. 4 #Matt 5:48. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning#1:4leda till fulländad gärningAnnan översättning: "utföra sin fulländade gärning"., så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt.
5 #Ords 2:3f, Matt 7:7. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. 6 #Matt 21:21f. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, 8 #Jak 4:8. splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
9 En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, 10 #Ps 103:15f, Jak 4:14, 1 Petr 1:24f. men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset. 11 #Jes 40:7, 1 Joh 2:17. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar, blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan.
12 #Matt 10:22, 1 Kor 9:25, 2 Tim 4:7f. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. 13 Ingen som blir frestad#1:13frestadAnnan översättning: "prövad" (jfr "påfrestning"). Jfr vers 12. Varje frestelse är en prövning, och varje prövning är en frestelse att överge Gud. ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 #Rom 7:7f. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. 15 #Rom 6:23. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.
17 #Matt 7:11, 1 Joh 1:5. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far#1:17ljusens FarStjärnornas Skapare (jfr Job 38:7, Ps 147:4) förändras inte likt månen i dess faser., som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. 18 #Joh 1:13, 3:3, 1 Petr 1:23. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt#1:18förstlingsfruktDe första som kommit till tro, liksom man vid skörden särskilt lyfte fram och helgade den första kärven inför Gud (3 Mos 23:10). bland dem han har skapat. 19 #Ords 29:20, Jak 3:1f. Detta vet ni, mina älskade bröder.
Ordets hörare och görare
Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, 20 för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. 21 #Luk 8:15, Kol 3:8, 1 Petr 2:1f. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar.
22 #Matt 7:24f, Rom 2:13. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 23 Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. 24 När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. 25 #Joh 8:31f, Rom 8:2. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag#1:25frihetens fullkomliga lagSammanhanget, som berör pånyttfödelsen (1:18) och mottagandet av ordet (1:21), antyder att Jakob avser evangeliet. Jfr 2:8, 12-13. och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.
26 #Ps 39:2, 1 Petr 3:10. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. 27 #Jes 58:6f, Matt 25:35f, Joh 17:15. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015