Hebreerbrevet 4:16

Hebreerbrevet 4:16 SFB15

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Hebreerbrevet 4:16

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 4:16