Efesierbrevet 6
SFB15
6
Barn och föräldrar
1 #Kol 3:20. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. 2 Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte – 3 så att det går dig väl och du får leva länge på jorden#6:3på jordenAnnan översättning: "i landet" (löfteslandet). .#6:2f 2 Mos 20:12, 5 Mos 5:16.
4 #5 Mos 6:7, Ords 19:18, Kol 3:21. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.
Tjänare och herrar
5 #1 Tim 6:1f, Tit 2:9f, 1 Petr 2:18. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. 6 #1 Kor 7:22. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. 7 Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. 8 #2 Kor 5:10. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.
9 #3 Mos 25:43, Rom 2:11. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota! Ni vet att ni har samme Herre i himlen som de, och han är inte partisk.
Den andliga vapenrustningen
10 #1 Kor 16:13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 #Ps 7:11f, Rom 13:12, 2 Kor 6:7, 1 Petr 5:8f. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 #Joh 14:30, Ef 2:2. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 #Ef 5:16. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.
14 #Jes 11:5, Luk 12:35, 1 Tess 5:8. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 #Jes 52:7, Rom 10:15. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 #1 Joh 5:4. Ta dessutom#6:16dessutomAnnan översättning: "framför allt", "i alla lägen". trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 #Jes 59:17, 1 Tess 5:8, Hebr 4:12. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 #Luk 18:1, Rom 12:12, Kol 4:2. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. 19 #Apg 4:29, Rom 15:30, Kol 4:3. Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20 #Apg 28:20, 2 Kor 5:20. för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.
Avslutning
21 #Apg 20:4, Kol 4:7f, 2 Tim 4:12. För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tychikus#6:21TychikusMedarbetare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:3) och troligen den som överlämnade brevet till mottagarna. att berätta allt för er. Han är en älskad broder och trogen tjänare i Herren, 22 och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan.
23 Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. 24 #1 Petr 1:8. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus#6:24 Annan översättning: "Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med odödlig kärlek".#5:19tala till varandra med psalmerSolosång var vanligt vid samlingarna (jfr 1 Kor 14:26)..

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015