Efesierbrevet 5
SFB15
5
1 #Matt 5:48. Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 #2 Mos 29:18, Joh 13:34, Gal 2:20. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.
3 #Rom 1:29f. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. 4 #Ef 4:29. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud. 5 #1 Kor 6:9f, Kol 3:5. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 #Jer 29:8, Rom 1:18. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.
8 #Luk 16:8, Fil 2:15. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 #Gal 5:22f. för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 #Rom 12:2. Och pröva vad som gläder Herren. 11 #Rom 13:12, 1 Kor 5:9. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 #Rom 1:24. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 #Joh 3:20f. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, 14 #Rom 13:11, Kol 3:1. för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:
"Vakna, du som sover.
Stå upp från de döda,
och Kristus ska lysa över dig."#5:14 Citatet är inte ordagrant efter GT men anspelar på Jes 9:2, 26:19, 60:1. Det kan också utgöra en del av en urkristen hymn.
15 #Ords 14:8, Matt 10:16. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16 #Kol 4:5. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. 17 Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 #Ords 20:1, Luk 21:34. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet#5:18vårdslöshetAnnan översättning: "utsvävningar".. Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 #Kol 3:16f. och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. 20 #1 Tess 5:18, Hebr 13:15. Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Man och hustru i Kristus
21 #1 Petr 5:5. Underordna er#5:21underordna erI tillit till den andres kärlek (jfr vers 25). varandra i vördnad för Kristus. 22 #1 Mos 3:16. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 #1 Kor 11:3, Ef 4:15. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män.
25 #Gal 1:4, Ef 5:2. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 #Tit 3:5. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 #2 Kor 11:2, Ef 1:4. och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla#5:27skrynklaAnnan översättning: "rynka" (i ansiktet). eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.
28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om#5:29sköter omAnnan översättning: "värmer". den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 #1 Kor 12:27. eftersom vi är delar i hans kropp. 31 #Matt 19:5. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött.#5:31 1 Mos 2:24. 32 #Upp 19:7. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015