Efesierbrevet 5:9

Efesierbrevet 5:9 SFB15

för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:9