Efesierbrevet 5:21

Efesierbrevet 5:21 SFB15

Underordna er varandra i vördnad för Kristus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:21