Efesierbrevet 5:20

Efesierbrevet 5:20 SFB15

Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:20