Efesierbrevet 5:19

Efesierbrevet 5:19 SFB15

och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:19