Andra Timoteusbrevet 4
SFB15
4
En sista förmaning
1 #Matt 25:31, 1 Tim 6:13. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 #1 Tim 4:13. predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. 3 #1 Tim 4:1. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 #2 Petr 1:16. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
5 #2 Tim 1:8, 2:3. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.
Aposteln inför döden
6 #Fil 1:23, 2:17, 2 Petr 1:14. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. 7 #1 Kor 9:24f, Fil 3:14, 1 Tim 6:12. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 #1 Kor 9:25, 1 Petr 5:4. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.
Personliga hälsningar
9 #2 Tim 1:4. Gör allt du kan för att komma till mig snart. 10 #Kol 4:14. Demas har övergett mig, han fick kärlek till den här världen och reste till Tessalonike. Crescens har rest till Galatien#4:10GalatienAndra handskrifter: "Gallien". Galatien omfattade dagens centrala Turkiet, Gallien det nutida Frankrike. Jfr inledningsnot till Galaterbrevet. och Titus#4:10TitusBetrodd medarbetare till Paulus, som hade fört honom till tro (Tit 1:4). Titus var grek (Gal 2:3) och mottagare av Titusbrevet. till Dalmatien#4:10DalmatienEn provins som omfattade områden i dagens Kroatien, Bosnien och Serbien.. 11 #Kol 4:14, Filem v 24. Lukas#4:11LukasLukasevangeliets och Apostlagärningarnas författare (se även Kol 4:14). är den ende som är kvar hos mig. Ta med dig Markus#4:11MarkusMarkusevangeliets författare som tidigare hade övergett Paulus (Apg 15:38) men sedan återvunnit hans förtroende (se även Kol 4:10). hit, han är till god hjälp i min tjänst. 12 Tychikus#4:12TychikusEn medhjälpare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:4) som troligen hade överlämnat Efesierbrevet (Ef 6:21). har jag sänt till Efesos. 13 När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpus i Troas. Ta också med böckerna, framför allt pergamentskrifterna#4:13pergamentskrifternaBlad av djurhud användes för såväl personliga anteckningar som juridiska dokument och litterära verk som GT:s skrifter..
14 #Rom 2:6, 1 Tim 1:20. Kopparsmeden Alexander#4:14AlexanderTroligen samme man som uteslöts ur församlingen i 1 Tim 1:20, och möjligen identisk med juden Alexander vid upploppet i Apg 19:33. har gjort mig mycket ont. Herren ska ge honom efter hans gärningar. 15 Du själv måste också vara på din vakt mot honom, för han har gjort kraftigt motstånd mot vår förkunnelse.
16 När jag försvarade mig#4:16försvarade migInför kejsarens domstol i Rom. första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem. 17 #1 Kor 15:32. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap#4:17ur lejonets gapTroligen en bild för räddning ur yttersta livsfara, eftersom aposteln som romersk medborgare inte kunde dömas till att kastas för vilddjuren.. 18 #2 Tess 3:1f. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.
19 #Apg 18:2, Rom 16:3. Hälsa till Prisca och Aquila#4:19Prisca och AquilaTältmakare från Italien som var vänner och medarbetare till Paulus (Apg 18:2, 26, Rom 16:3). och Onesiforus familj. 20 #Apg 19:22, Rom 16:23. Erastus#4:20ErastusMedhjälpare till Paulus (Apg 19:22) och stadskassör i Korint (Rom 16:23). Hans namn har hittats på en samtida inskription som berättar att han stenlade en gata i Korint på egen bekostnad. stannade kvar i Korint, men Trofimus#4:20TrofimusFöljeslagare till Paulus från Efesos (Apg 21:29). lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. 21 Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig, även Pudens, Linus#4:21LinusEnligt fornkyrkliga källor den förste biskopen i Rom efter apostlarnas tid., Claudia och alla bröderna. 22 Herren vare med din ande. Nåden vare med er.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015