Andra Timoteusbrevet 3
SFB15
3
Människorna i de sista dagarna
1 #1 Tim 4:1, 2 Petr 3:3. Du ska veta att i de sista dagarna#3:1de sista dagarnaEnligt vers 5f är dessa sista dagar redan här. blir det svåra tider. 2 #Matt 24:12, Rom 1:29f. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 #Rom 1:29, Fil 3:19. falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 #Matt 7:15, 15:7f, Tit 1:16. och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
6 #Tit 1:11. Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 #2 Tim 2:25. och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. 8 #1 Tim 6:5. Liksom Jannes och Jambres#3:8Jannes och JambresEnligt judisk tradition namnen på de egyptiska trollkarlarna i 2 Mos 7:11f. trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta. 9 Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.
I apostelns efterföljd
10 #1 Tim 4:6. Men du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, 11 #Apg 13:50, 14:2, 19, 2 Kor 1:10. i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra#3:11Antiokia, Ikonium och LystraSe Apg 13:14f, 13:51f och 14:6f.. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå! Men Herren har räddat mig ur dem alla. 12 #Matt 16:24f, Joh 15:20, 1 Tess 3:3. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13 Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna.
14 #2 Tim 2:2. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 #Ps 119:98. och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. 16 #Rom 15:4, 2 Petr 1:21. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig#3:16Hela Skriften är utandad av Gud och nyttigAnnan översättning: "All Skrift som är utandad av Gud är också nyttig". Ordet "utandad" (på grekiska theópneustos) kan också översättas "inspirerad". till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 #1 Tim 6:11, 2 Tim 2:21. så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015