Första Timoteusbrevet 2:1

Första Timoteusbrevet 2:1 SFB15

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 2:1