Första Petrusbrevet 5:7

Första Petrusbrevet 5:7 SFB15

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Petrusbrevet 5:7

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Petrusbrevet 5:7