Första Korintierbrevet 13:13

Första Korintierbrevet 13:13 SFB15

Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Korintierbrevet 13:13

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 13:13