Bibla Është e Gjallë

Bibla Është e Gjallë

7 Ditë

Që nga fillimi i kohërave, Fjala e Perëndisë ka restauruar në mënyrë të vazhdueshme zemra dhe mendje—dhe Perëndia ende nuk ka mbaruar. Në këtë plan të veçantë 7-ditor, le të festojmë fuqinë jetë-ndryshuese të Shkrimit duke parë më nga afër se si Zoti është duke përdorur Biblën për të ndikuar në histori dhe për të ndryshuar jetë në të gjithë botën.

Publikuesi

Ky Plan Biblik është krijuar dhe mundësuar nga YouVersion.

Rreth publikuesit

Mbi 25000 përfundime