Urtësi Rrënjësore: Një Udhëtim 7-Ditor Për Baballarët

Urtësi Rrënjësore: Një Udhëtim 7-Ditor Për Baballarët

7 ditë

Është çmenduri se sa shumë na formojnë baballarët. Askush nuk i shpëton fuqisë dhe ndikimit të babait të tyre tokësor. Dhe meqenëse shumica e burrave ndihen të papërgatitur për të qenë baballarë, është thelbësore të kërkosh udhëzime - nga Shkrimi dhe nga baballarët e tjerë. Urtësia Rrënjësore është një udhëtim drejt mençurisë dhe mprehtësisë për baballarët, duke ndërthurur parime dhe urtësi nga Shkrimi me përvojën e një babai më të vjetër, më të mençur, i cili ka mësuar nga gabimet e tij.

Publikuesi

Dëshirojmë të falenderojmë Radical Mentoring që bënë të mundur këtë plan. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen: http://radicalwisdombook.com

Rreth publikuesit

Mbi 25000 përfundime