List Kolosanom

List Kolosanom

2 dni

Tento jednoduchý plán ťa prevedie listom Kolosenským a je vhodný na individuálne alebo skupinové štúdium.

Vydavateľ

Tento plán vytvorila spoločnosť YouVersion. Pre viac informácií, prosím, navštív: www.youversion.com

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení