1. a 2. list Tesaloničanom

1. a 2. list Tesaloničanom

4 dni

Tento jednoduchý plán ťa prevedie 1. a 2. listom Tesalonickým a je vhodný na individuálne alebo skupinové štúdium.

Vydavateľ

Tento plán vytvorila spoločnosť YouVersion. Pre viac informácií, prosím, navštív: www.youversion.com

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení