Poďme spolu čítať Bibliu (Jún)

Poďme spolu čítať Bibliu (Jún)

30 dní

Šiesta časť z 12 člennej série. Tento plán prevedie spoločenstvá naprieč celou Bibliou dohromady za 365 dní. Pozvi ďalších, aby sa pripojili vždy, keď začneš nový mesiac s novou časťou. Táto séria dobre funguje s audio Bibliou—vypočuješ si ju za menej ako 20 minút denne! Každá sekcia obsahuje kapitoly zo Starého a Nového zákona a je doplnená Žalmami. Šiesta časť predstavuje knihy List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Kniha proroka Jonáša, Kniha Sudcov, Rút a 1. knihu Samuelovu.

Vydavateľ

Radi by sme sa poďakovali Life.Church za poskytnutie tohoto plánu. Pre ďalšie informácie, prosím, navštív stránku: www.life.church.

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení