Poďme spolu čítať Bibliu (December)

Poďme spolu čítať Bibliu (December)

31 dní

Dvanásta časť z 12 člennej série. Tento plán prevedie spoločenstvá naprieč celou Bibliou dohromady za 365 dní. Pozvi ďalších, aby sa pripojili vždy, keď začneš nový mesiac s novou časťou. Táto séria dobre funguje s audio Bibliou—vypočuješ si ju za menej ako 20 minút denne! Každá sekcia obsahuje kapitoly zo Starého a Nového zákona a je doplnená Žalmami. Dvanásta časť predstavuje knihu proroka Izaiášovi, Micheáša, 1. a 2. list Petrov, 1., 2. a 3. list Jánov a Júdov list.

Vydavateľ

Radi by sme sa poďakovali Life.Church za poskytnutie tohoto plánu. Pre ďalšie informácie, prosím, navštív stránku: www.life.church

O vydavateľovi

Vyše 75000 dokončení