Poďme spolu čítať Bibliu (September)

Poďme spolu čítať Bibliu (September)

30 dní

Deviata časť z 12 člennej série. Tento plán prevedie spoločenstvá naprieč celou Bibliou dohromady za 365 dní. Pozvi ďalších, aby sa pripojili vždy, keď začneš nový mesiac s novou časťou. Táto séria dobre funguje s audio Bibliou—vypočuješ si ju za menej ako 20 minút denne! Každá sekcia obsahuje kapitoly zo Starého a Nového zákona a je doplnená Žalmami. Deviata časť predstavuje knihy Nehemiáš, Ester, Prvý a druhý list Timotejovi, Joel, Ámos, Abdiáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, List Títovi, Filemonovi, Jakubov list, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.

Vydavateľ

Radi by sme sa poďakovali Life.Church za poskytnutie tohoto plánu. Pre ďalšie informácie, prosím, navštív stránku: www.life.church

O vydavateľovi

Vyše 75000 dokončení