Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

1 týždeň

Tento jednoduchý plán ťa prevedie 2. listom Korintským a je vhodný na individuálne alebo skupinové štúdium.

Vydavateľ

Tento plán vytvorila spoločnosť YouVersion. Pre viac informácií, prosím, navštív: www.youversion.com

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení