40 dní pôstu

47 dní

Veľký pôst bol vždy časom, kedy obraciame našu pozornosť na všetko, čo pre nás Kristus urobil na kríži. Tento štedrý dar môže byť rozjímaný rok čo rok a aj napriek tomu by nás opäť nechal stáť v úžase. V tomto pláne čítania prejdeš Nový Zákon v chronologickom poradí, budeš sledovať Ježišove kroky počas posledného týždňa svojej pozemskej služby. Plán je rozvrhnutý na 47 dní, ale sedem nedieľ je tradične dňami odpočinku.

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali Journey Cirkvi za poskytnutie 40 dňového pôstneho plánu. Pre viac informácií o Cirkvi Journey prosím navštívte: http://www.lifeisajourney.org

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení