Ty a ja navždy: Manželstvo vo svetle večnosti

Ty a ja navždy: Manželstvo vo svetle večnosti

30 dní

V tomto 30-dňovom čitateľskom pláne Francis a Lisa Chanovci nepristupujú k manželstvu tradične, ale ponárajú sa do Písma. Podľa neho zisťujú, čo znamená mať vzťah, ktorý uspokojí aj tie najhlbšie zákutia našej duše. Rovnako ako Bláznivá láska zmenila náš pohľad na náš osobný vzťah s Bohom, Ty a ja navždy zmení náš pohľad na manželské vzťahy.

Vydavateľ

Ďakujeme Slovenskému evanjelizačnému stredisku (EVS) za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte: http://www.evs.sk

O vydavateľovi