Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá

43 dní

Blahoslavenstvá úžasne vysvetľujú, ako máme žiť náš kresťanský život. Aj dnes ponúkajú útechu, múdrosť a nádej všetkým nasledovníkom Krista. Z Ježišových slov, ktoré povedal pred 2000 rokmi, môžeme zozbierať pravdu a to tým, že sa budeme snažiť pochopiť, ako žiť svoje životy vo svetle prichádzajúceho Božieho kráľovstva.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Love God Greatly Slovakia za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte: https://lovegodgreatly.com/slovak/

O vydavateľovi