7 duchovných disciplín

7 duchovných disciplín

7 dní

Autorom plánu je Ondrej Kolárovský. Vznikol v pôstnom období počas prvej vlny pandémie COVID-19 ako výsledok premýšľania nad tým, čo znamená nasledovať Krista v náročných časoch. Obsahuje 7 krátkych zastavení — disciplín, ktoré potrebujeme ako kresťania rozvíjať. Je ich určite omnoho viac, ale toto je možný začiatok. Plán je možné použiť počas jedného týždňa alebo počas 7 týždňov, kedy sa človek zameria na jednu disciplínu počas celého týždňa.

Vydavateľ

Ďakujeme Slovenskému evanjelizačnému stredisku (EVS) za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte: https://www.evs.sk/

O vydavateľovi

Vyše 1000 dokončení