Bojisko mysle

14 dní

Život nás dokáže občas zastihnúť nepripravených. Keď začína boj vo vašej mysli, nepriateľ využije všetky zbrane z jeho zbrojnice, aby oslabil váš vzťah s Bohom. Ale vy nemusíte byť jeho obeťou. Toto stíšenie vás vybaví inšpiráciou nádeje ako vzdorovať hnevu, zmäteniu, zavrhnutiu, strachu, pochybnosti... a tak ďalej. Tieto náhľady vám pomôžu odhaliť zámer nepriateľa zmiasť vás a klamať vám, pomôžu čeliť deštruktívnym spôsobom myslenia, nájsť víťazstvo v zmene myslenia, nadobudnúť silu, sebavedomie a čo je najdôležitejšie, víťazstvo nad všetkými bojmi vo vašej mysli. Máte silu čeliť zlému a je veľmi dôležité, aby ste tak urobili...stačí, ak sa mu vzopriete aj keď to bude iba raz za čas!

Vydavateľ

Za poskytnutie tohto plánu by sme radi poďakovali Joyce Meyer Ministries. Pre viac informácií navštívte prosím: www.joycemeyer.org

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení