Večná zmluva

Večná zmluva

29 dní

V Starom Zákone uzavrel Boh so svojím ľudom veľa zmlúv. Uzavrel zmluvu s Noachom, s Abrahámom, s izraelským národom či s Dávidom. Aj keď Boh dal svojmu ľudu krásne sľuby, jeho ľud sa od Neho odvrátil. A práve preto Boh prisľúbil, že dá svojmu ľudu novú zmluvu. Kristus je naplnením všetkých Božích zmlúv. Jeho narodenie prinieslo novú éru a dalo nám nový spôsob, ako nadviazať vzťah s Bohom.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Love God Greatly Slovakia za poskytnutie tohto plánu. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://lovegodgreatly.com/slovak/

O vydavateľovi