Zmenený: Ďalšie kroky pre zmenený život.

Zamyslenia
Byť zmenený Kristom znamená pochopiť, kým v Ňom skutočne ste. Ste Jeho učeníci. Počas nasledujúcich štyroch dní budete čítať v Božom Slove o tom, kto je to učeník a preskúmate rôzne veci, ktoré učeník robí.