Začiatok vzťahu s Ježišom

Deň 1 z 7 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

"Pravidlá alebo vzťah"

Ak si urobíš rýchly prieskum o definícii kresťanstva, pravdepodobne nájdeš niečo o "nasledovaní učenia Ježiša." A je to pravda—Kresťanstvo je o nasledovaní Ježišovho učenia. Problémom je, že väčšina ľudí zmení "nasledovanie Ježiša" na "nasledovanie pravidiel"—a to nie je ten správny cieľ.

Príbeh Biblie jasne hovorí o tom, že cieľom poznania Ježiša je vzťah, nie pravidlá. Keď začneš objavovať čo ti Boh vraví o sebe skrze Bibliu, zistíš, že hlavným cieľom je milujúci, oddaný vzťah s Ním.

Takže povedať, že hlavná podstata kresťanstva je nasledovanie naučených bodov je ako povedať, že hlavnou podstatou manželstva je spoločne zdieľať účty za domácnosť. A to teda naozaj nie je to, po čom túžime, keď prežívame príbeh našej lásky!

Táto perspektíva pravidiel verzus vzťahu je dôležitým veľkým rozdielom, vďaka ktorému sa dá rozoznať kresťanstvo od iných náboženstiev. Tam, kde väčšina náboženstiev učí, že cesta k tomu "byť dobrým" vedie cez dodržiavanie stanovených pravidiel a prísne dogmy, kresťanstvo začína z iného miesta.

Od najskorších čias neboli Ježišovi nasledovníci známi pre dodržovanie pravidiel alebo "bytie dobrými." Vec, ktorou sa nápadne líšili od iných—vec, ktorá bola hodná zmienky—bola len holá realita, že "boli s Ježišom." (Skutky 4:13) Nie to, že uznali Ježiša, nie to, že nasledovali jeho systém správania, ale to, že boli "s" Ním.

Bytie s Ježišom je to, čo transformovalo týchto ľudí z, ako hovorí Biblia, "neučených a prostých ľudí" na odvážnych a nebojácnych lídrov. A to je tá istá realita, aká sa ponúka nám keď nás Ježiš pozýva do vzťahu: aby sme boli "s Ním."