Namiesto nás: Pôstne zamyslenia od Time of Grace

Zamyslenia
Popolcová streda

Možno ste cez pracovný deň videli kolegov prichádzať zo svätej omše so sivými fľakmi na čele. Niektoré kresťanské cirkvi nielenže používajú pojem "Popolcová streda" na označenie začiatku pôstneho obdobia, ale doslovne pomažú veriacich popolom, aby si pripomenuli svoj hriech, svoju smrťeľnosť a tú nesmiernu cenu, ktorú bolo potrebné zaplatiť za ich odstránenie.

Či máte popol na čele, alebo nie, teraz je vhodné prísť pred Pána s pokorou, kľaknúť si na kolená, uvedomiť si a priznať, ako veľmi potrebujete Vykupiteľa. “Som len prach a popol,” povedal kedysi Abrahám (Genezis 18:27), a my sme tiež.

Stvorení Bohom, žijúc v Božom svete, pod Božím zákonom a zodpovedajúc sa Božiemu súdu, sme na tom zle. Naša zdedená hriešna DNA nás robí vinnými v Božích očiach ešte predtým, ako sa narodíme a každý deň, ktorý prežijeme, len horlivo pridávame na túto kopu zla. Vina, ktorú nesieme, prináša Boží rozsudok--“Na prach sa obrátiš.” A ešte horšie-- “Pôjdeš do pekla.”

Ale pôstne obdobie nám prináša mimoriadne príbehy utrpenia, odsúdenia a smrti Ježiša Krista, ktorý zomrel namiesto nás. On je Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On je ten Baránok Boží, ktorý berie aj Tvoj hriech, vinu a odsúdenie. A popol.