Ježiš: Náš prápor víťazstva

Ježiš: Náš prápor víťazstva

7 dní

Keď oslavujeme Veľkú noc, oslavujeme najväčší triumf v histórii. Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním navždy porazil moc hriechu, hrobu a všetky z nich vyplývajúce vedľajšie účinky, a rozhodol sa s nami zdieľať toto víťazstvo. Tento Veľkonočný týždeň sa vrhneme do niektorých pevností, ktoré dobyl, budeme premýšľať o boji, ktorý za nás bojoval, a chváliť Ho za náš prápor víťazstva.

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali Church of the Highlands za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií, navštívte prosím: https://www.churchofthehighlands.com

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení


App Download
Aplikácia Biblia
7.9M Ratings