Oswald Chambers: Pokoj — Život v Duchu

Zamyslenia
Zdrojom pokoja je Boh, nie my. Nikdy to nie je môj pokoj, ale vždy Jeho, a ak raz odíde On, stratí sa aj pokoj. Ak dovolím čomukoľvek, aby mi prekrylo tvár, spomienku, pohľad od nášho Pána Ježiša, potom som buď znepokojený, alebo mám falošný pocit bezpečnosti.Pane, dnes ráno v mojom vedomí prešiel dav malých vecí a tak ich kladiem rovno do Tvojej prítomnosti. Vo svojej múdrosti povedz: „Pokoj, zostaň!“ A nech môj usporiadaný život hlása krásu Tvojho pokoja.Otázky na zamyslenie: Čo sa stane, keď sa pokúsim vyrobiť pokoj zo svojho vnútra? Čomu mám dovoliť, aby vstúpilo do vzťahu medzi mnou a Bohom? Pred akým falošným pocitom bezpečia sa potrebujem chrániť? Aké malé veci vstupujú do môjho života a kazia krásu Božieho pokoja?Citácie prevzaté z Christian Discipline and Knocking at God’s Door, © Discovery House Publishers