Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Micheáš 6

6
Božie požiadavky
1Počujte, čo vraví Hospodin:
Povstaň! Začni súdny spor
pred vrchmi.
Nech pahorky počujú tvoj hlas!
2Počujte, vrchy,
súdny spor Hospodinov,
aj vy, pevné základy zeme!
Lebo Hospodin vedie spor
so svojím ľudom,
súdi sa s Izraelom.
3Ľud môj, čo som ti urobil,
čím som ťa zaťažil?
Odpovedz mi!
4"Veď som ťa vyviedol z Egypta,
vykúpil som ťa z domu otrokov;
poslal som pred tebou Mojžiša,
Árona a Mirjamu.
"5"Ľud môj, rozpomeň sa,
čo zamýšľal moábsky kráľ Balák
a čo mu odpovedal Beórov syn
Bileám;
čo sa dialo od Šittímu po Gilgál,
aby si poznal
spásonosné skutky Hospodinove.
"6S čím mám predstúpiť
pred Hospodina
a skloniť sa pred Bohom výsosti?
Mám predstúpiť pred Neho
so zápalmi
a s jednoročnými teľcami?
7Má Hospodin záľubu
v tisícoch baranov
a v desaťtisícoch potokov oleja?
Mám dať svojho prvorodeného
za svoj priestupok,
plod svojho tela za svoj hriech?
8Hospodin ti oznámil, človeče,
čo je dobré
a čo žiada od teba:
len zachovávať právo,
milovať láskavosť
a v pokore chodiť so svojím Bohom.
Hrozby klamárom
9Čuj, Hospodin privoláva mestu
- a je múdre báť sa Tvojho mena:
Počujte, kmene a zbor mesta!
10Ešte sú hriešne poklady
v dome bezbožníka
aj prekliata, skúpa éfa.
11Mám ja za poctivé vyhlásiť
podvodné váhy
a mešec s falošným závažím?
12Boháči tohto mesta sú plní násilia.
Jeho obyvatelia hovoria lož,
v ústach majú podvodný jazyk.
13Preto som ťa aj ja začal biť,
pustošiť za tvoje hriechy.
14Budeš jesť, ale sa nenasýtiš,
a ostaneš naďalej hladný,
keď si aj odložíš nabok,
nič nezachrániš,
a čo zachrániš,
vydám napospas meču.
15Budeš siať, ale žať nebudeš,
vylisuješ olivy,
ale olejom sa nepotrieš,
vytlačíš aj mušt,
a víno piť nebudeš.
16Držíš sa ustanovení Omrího
a všetkých skutkov
domu Achábovho.
Vy sa spravujete ich radami.
Preto ťa vydám na spustošenie
a obyvateľov mesta na posmech.
Znášať budete pohanenie národov.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov

;