Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Micheáš 5

5
Mesiáš z Betlehema
1Ale ty, Betlehem Efrata,
hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami,
z teba mi vyjde ten,
ktorý bude vládcom v Izraeli.
Jeho pôvod je v praveku,
v časoch večnosti.
2Preto ich vydá do nebezpečenstva
až dovtedy, kým rodička neporodí
a ostatní jeho bratia sa nenavrátia
k ľudu izraelskému.
3Zastane si a bude pásť
mocou Hospodinovou
a velebnosťou mena
svojho Boha,
Hospodina.
I budú pokojne bývať,
lebo On bude veľký
až do končín zeme.
4On bude pokojom.
Ak príde Aššúr do našej krajiny
a vkročí do našich palácov,
postavíme proti nemu
sedem pastierov
a osem kniežat z ľudu.
5Tí budú mečom spravovať Asýriu
a krajinu Nimródovu
vytasenou zbraňou.
On nás zachráni pred Aššúrom,
keď príde do našej krajiny
a bude kráčať naším územím.
Očista zvyšku Jákobovho
6Vtedy bude zvyšok Jákobov
uprostred mnohých národov
ako rosa od Hospodina,
ako dážď na trávu,
ktorá neskladá nádej v človeka
a nečaká na ľudských synov.
7Zvyšok Jákobov bude
medzi národmi,
uprostred mnohých národov
ako lev medzi divými zvieratmi
a ako mladý lev v stáde oviec:
ak prejde, rozšliape, roztrhá tak,
že to nik nezachráni.
8Nech je tvoja ruka vyvýšená
nad tvojimi protivníkmi
a nech sú vyhubení
všetci tvoji nepriatelia.
9V ten deň
- znie výrok Hospodinov -
vyhubím tvoje kone z tvojho stredu
a zničím tvoje vozy.
10Vyhubím mestá tvojej krajiny
a zrúcam všetky tvoje pevnosti.
11"Vyhubím tvoje čarodejstvá
z tvojich rúk
a nebudeš mať veštcov;
"12vyhubím tvoje tesané modly
aj posvätné stĺpy z tvojho stredu.
A nebudeš sa už klaňať
dielu svojich rúk.
13Odhodím z tvojho stredu tvoje ašéry
a spustoším tvoje mestá.
14S hnevom a prchkosťou
vykonám pomstu
na národoch,
ktoré nechceli poslúchnuť.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov