Modląc się z zachwytem w te święta Bożego Narodzenia

Rozważania

Pomódlmy się:


 


Ojcze w niebie, prosimy Cię, byś w trakcie tego Adwentu zapisał w naszych duszach znaczenie przyjścia Twojego Syna. 


Jezus nie przyszedł, by nas zabawiać. Nie przyszedł jedynie po to, żeby napisać swoim życiem wspaniałą historię. 


Przyszedł, by umożliwić nam, zbuntowanym, powrót do naszego Boga. Adwent jest przeżyciem osobistym. 


W trakcie tych dni przyciągnij nas bliżej do serca Chrystusa, które jest również Twoim sercem i spraw, by Jego pierwsze przyjście, w całej swojej prawdzie i istocie, stało się prawdą naszego życia.


 


W imieniu Jezusa. Amen.