Narodził się nam: świętując przyjście Jezusa

Narodził się nam: świętując przyjście Jezusa

5 dni

W Księdze Izajasza 9:6 (w przekładzie SNP werset 9:5, przyp.tłum.) czytamy o Jezusie, że jest Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju. W tym 5-dniowym planie czytania będziemy świętować przyjście Jezusa, rozważając, co oznaczają te imiona i jak możemy je odnieść do naszego współczesnego życia.

Wydawca

Ten plan biblijny został stworzony i udostępniony przez YouVersion.

O wydawcy

Ukończono ponad 25000