Światło — zwróceni ku życiu dzięki Niezwyciężonemu Światłu

Dzień 1 z 5 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Zwróceni ku życiu dzięki Niezwyciężonemu Światłu


Wiele gatunków żółwi morskich jest zagrożonych, nie tyle ze względu na drapieżniki, ludzi czy zanieczyszczenia, ile ze względu na zwiększające się natężenie sztucznego oświetlenia wzdłuż wybrzeża. Bóg stworzył żółwie tak, aby rodziły się podczas pełni księżyca. Kiedy żółwie się wykluwają, światło księżyca prowadzi je do ich naturalnego środowiska — oceanu. Życie żółwi morskich jest nierozerwalnie związane z wodą.


Badacze byli zdziwieni znajdując maleńkie martwe żółwie morskie na końcu szlaku meandrującego pomiędzy ścieżką oświetloną przez księżyc, a sztucznym światłem emitowanym przez domy na plaży i oświetlenie uliczne. Sztuczne światło wprowadzało żółwie w błąd i kosztowało je życie.


5-dniowy program studiowania Biblii „Światło” poprowadzi cię do Wspaniałego Światła – Jezusa. „Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.”(Jana 8:12). Przyciągnie cię również do Jego słów: „Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, Jest światłem dla moich ścieżek.”(Psalm 119:105) i sprawi, że będziesz światłem Chrystusa w ciemności świata: „Wy jesteście światłem świata” (Mateusza 5:14).


Dzięki codziennemu czytaniu, rozważaniu i stosowaniu w praktyce Słowa Bożego będziesz lepiej przygotowany do wykrywania sztucznego światła wroga, pozostając jednocześnie na ścieżce opromienionej przez Boga. Będziesz jasno świecił dla Chrystusa zarówno w swoim domu jak i w swojej społeczności.


Przeczytaj ten sam fragment przez kolejne 5 dni planu modląc się o zrozumienie. Każdego dnia odpowiedz na pytania zawarte w rozważaniu.


Jak opisałbyś Jezusa na podstawie przeczytanego fragmentu?


Czego nauczyłeś się o Jezusie za pośrednictwem Jego słów i czynów?