Together in Scripture | Odwieczna miłość Boża

Together in Scripture | Odwieczna miłość Boża

9 dni

Ewangelia Jana to relacja kogoś, kto był naocznym świadkiem czynów Jezusa i jednym z jego najbliższych przyjaciół. W ramach tego dziewięciodniowego planu przeczytasz opowieść o tym, jak Jezus staje się człowiekiem jako wcielenie Boga Izraela. Jest On zarówno Mesjaszem, jak i Synem Bożym, który daje życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą.

Wydawca

Dziękujemy społeczności „Together in Scripture” za przygotowanie tego planu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: togetherinscripture.com

O wydawcy

Ukończono ponad 1000