Znam cię: rozważania autorstwa "Time of Grace"

Znam cię: rozważania autorstwa "Time of Grace"

4 dni

Bóg stworzył nas wyjątkowymi. Zna nasze smutki, radości, a także nasze mocne i słabe strony.

Wydawca

Dziękujemy duszpasterstwu Time of Grace za udostępnienie tego planu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę: http://www.timeofgrace.org

O wydawcy

Ukończono ponad 25000