Chwała Króla

Chwała Króla

5 Dni

Kiedy Jezus ogłosił rozpoczęcie swojej służby użył słów z rozdziału 61 księgi Izajasza. Oświadczył, że Jego misją jest głoszenie dobrej nowiny ubogim, wyzwolenie więźniów, opatrzenie tych, których serca są złamane, pocieszenie wszystkich zasmuconych. Ale jak wygląda dobra nowina?

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Tearfund za udostępnienie tego planu czytania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.tearfund.org/yv

O wydawcy

Ukończono ponad 25000