1 Jana 4:4

1 Jana 4:4 SNP

Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

1 Jana 4:4

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 1 Jana 4:4