Słowo na każdy dzień

Słowo na każdy dzień

21 Dni

Bóg chce, byśmy byli radośni każdego, zwykłego dnia – nawet w najgorszych chwilach naszego życia. Przypomnij sobie niebezpieczeństwa i trudności, przez które cię przeprowadził, to, jak cię uzdrowił i zmienił oraz jak dobrze jest wiedzieć, że On troszczy się o ciebie i słucha twoich modlitw. Kiedy nauczysz się każdego poranka kierować myśli ku Bogu, wówczas On udzieli ci pokoju i radości, których potrzebujesz, aby każdego dnia kochać bliźnich. 

Wydawca

Dziękujemy duszpasterstwu Joyce Meyer Ministries za dostarczenie tego planu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę: http://joycemeyer.pl

O wydawcy

Ukończono ponad 5000